Thien Nguyen

31 Posts

Đi El Nido.

Tôi phải lòng biển trời đất nước Phi Luật Tân từ chuyến đi Boracay của mấy năm về trước nên tự hứa với lòng mình…

Pai là để yêu.

  Tôi đến Pai vào những ngày cuối tháng 11, lúc thời tiết ở Pai đã bắt đầu chớm đông nhưng nắng vẫn còn ươm…