From Đi là đi thôi

Linh và Thiện

Linh Tôi biết Linh qua bài viết của cô về thành phố thần tiên Bruges trên blog. Tôi cũng là người yêu Bruges, điên đảo…