From Nơi chốn

Ghé ngang Ả Rập.

Với tôi, chuyện bỏ tiền để đi Dubai chơi nguyên một chuyến thật xa vời… bởi tôi vốn chỉ thích đi đến những nơi rẻ…

Namaste Nepal.

Qua khỏi cây cầu Hữu Nghị là chúng tôi đã đến đất của Nepal. Nếu bên phía Tây Tạng, những người lính canh đường biên…