Tagged diladithoi

Đi Lào, đi Lào

So với các nước láng giềng như Cam, Thái… thì Lào dường như ít được các bạn mình lựa chọn để đi chơi hơn. Theo…