About

Mọi hành trình đều khởi nguồn từ ước muốn. Ước muốn được lẫn mình vào đâu đó giữa một vùng đất mới.
Cứ muốn, là đi. Cứ đi, là tới

Đi Lào, đi Lào

So với các nước láng giềng như Cam, Thái… thì Lào dường như ít được các bạn mình lựa chọn để đi chơi hơn. Theo…